... Vi bliver altid en del af huset

... Mit job giver mig frihed i hverdagen

... når kunden er tilfreds, er jeg også tilfreds!

... når det brænder på, hjælpes vi ad!


"Samarbejdet med Thrane Erhverv fungerer rigtigt godt. De kan tænke selvstændigt, og det
er rigtigt vigtigt for os at have et firma knyttet til, der ikke har en stor personaleudskiftning.
Fra Thrane Erhverv er det de samme mennesker, der kommer dagligt, og bliver en integreret
del af vores kontor."

Medindehaver Morten Vangsted, CM-FOOD A/S