... Vi bliver altid en del af huset

... Mit job giver mig frihed i hverdagen

... når kunden er tilfreds, er jeg også tilfreds!

... når det brænder på, hjælpes vi ad!

Corporate Sustainability Report


Som en ansvarlig virksomhed anerkender Thrane Erhverv vigtigheden af bæredygtighed i sin drift. Vi er forpligtet til at minimere vores miljøpåvirkning, fremme socialt ansvar og sikre god forvaltningspraksis. I denne rapport skitserer vi vores resultater og fremskridt på disse områder.

Miljømæssig bæredygtighed: Vi har implementeret forskellige foranstaltninger for at reducere vores CO2-fodaftryk og beskytte miljøet. Vi har øget vores brug af vedvarende energikilder, reduceret spild og implementeret energieffektive metoder. Vi har også indgået partnerskaber med leverandører, der deler vores engagement i bæredygtighed.

Socialt ansvar: Vi tror på at give tilbage til det samfund, vi tjener. Vi har støttet flere lokale organisationer og initiativer, herunder dem med fokus på uddannelse, sundhed og miljø. Vi prioriterer også vores medarbejderes trivsel og sikkerhed og har givet muligheder for deres faglige udvikling.

Styringspraksis: Vi opretholder de højeste etiske og juridiske standarder i vores forretningsdrift. Vi har implementeret faste interne kontroller og overholder alle gældende love og regler. Vi er forpligtet til at opretholde gennemsigtighed og ansvarlighed i vores omgang med alle interessenter.

Når vi ser fremad, forbliver vi forpligtet til vores bæredygtighedsmål og vil fortsætte med at investere i initiativer, der hjælper os med at reducere vores miljøpåvirkning, fremme social ansvarlighed og sikre god forvaltningspraksis. Vi tror på, at vores indsats ikke kun vil gavne vores virksomhed, men også vil bidrage til en mere bæredygtig fremtid for alle.